تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی و مخابرات در کرمانشاه و تجمع بازنشستگان بانک ملت در تهران


سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴ می ۲۰۲۴

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، جمعی از بازنشستگان کشوری، مخابرات و تامین اجتماعی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشور در کرمانشاه، دست به تجمع زدند.
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی آنها صورت گرفته است.
همزمان جمعی از بازنشستگان بانک ملت در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شان، مقابل شعبه ادارات مرکزی این بانک در تهران دست به تجمع زدند.