تجمع مالباختگان شرکت آمیتیس در تهران


سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴ می ۲۰۲۴

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، گروهی از مالباختگان شرکت آمیتیس با برگزاری تجمع اعتراضی در تهران، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
به گزارش هرانا، تجمع این مالباختگان در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به پرونده این شرکت در طی چهار سال گذشته صورت گرفته است. همچنین مالباختگان این شرکت خواهان اقدام مقام‌ های قضایی برای برگرداندن سرمایه‌ هایشان و بازداشت مدیران متواری شرکت هستند.
این پرونده بیش از ده هزار مالباخته داشته و مالباختگان این شرکت در ماه های گذشته نیز تجمعات مشابهی برگزار کرده بودند.