تجمع شهروندان در رمشک واقع در استان کرمان مقابل معدن مس این شهر برای چهارمین هفته متوالی


سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴ می ۲۰۲۴

روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، شماری از شهروندان اهل رمشک واقع در استان کرمان مقابل معدن مس این شهر برای چهارمین هفته متوالی دست به تجمع و تحصن زدند.
براساس گزارش رصد بلوچستان، این شهروندان در اعتراض به مصادره زمین های خود توسط ارگان های دولتی از دو هفته گذشته در مقابل این معدن دست به تجمع و تحصن زدند.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است؛ شهروندان رمشک حدود دو سال است که سند زمین های کشاورزی خود را دریافت کردند اما این زمین ها توسط معدن مس و ارگان های دولتی مصادره شدند.
این اعتراضات که به صورت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته در حال برگزاری است، با دستگیری دو نفر از معترضان توسط نیروهای نظامی همراه شده است. این بازداشت در روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه اتفاق افتاده است.
هویت این دو معترض که از رهبران مردم در این تجمع بوده اند «جمعه ترکمانی» ۴۵ ساله، فرزند موسی و «احمد ترکمانی» ۴۰ ساله، فرزند مراد اعلام شده است.
گزارش‌های مردمی رمشک که بدست رصد بلوچستان رسیده حاکی از آن است که اداره اطلاعات با کمک نیروی انتظامی در حال تلاش برای دستگیری سازمان دهنده گان این اعتراضات است تا بدین طریق مردم را از ادامه تحصن باز دارند.
تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت این دو معترض دستگیر شده در دست نیست.