تجمع و اعتصاب تانکرداران حمل اسید در رفسنجان


دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴

روز دوشنبه ۲۱ خرداد، تعدادی از تانکرداران حمل اسید در شهرستان رفسنجان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع کردند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این رانندگان به کم بودن کرایه‌ها معترضند و معتقدند که این وضعیت باعث مشکلات زیادی برای آنها شده است. آنها می‌گویند که هزینه‌های زندگی به طور مداوم در حال افزایش است و کرایه‌های فعلی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای مالی آنها نیست.