تجمع متقاضیان مسکن ملی در تهران


دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴
روز دوشنبه ۲۱ خرداد، جمعی از متقاضیان مسکن ملی مقابل معاونت عمرانی استانداری مرکزی دست به تجمع زدند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این شهروندان که مستاجر هم هستند، میگویند که پیمانکار سر موعد خانه‌ها را تحویل نداده است و این امر منجر به مشکلات اقتصادی برای آنها شده است.