تجمع و اعتصاب کارگران کارخانه کربنات سدیم فیروزآباد


دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴

روز دوشنبه ۲۱ خرداد، جمعی از کارگران کارخانه کربنات سدیم کاوه فیروزآباد، برای دومین روز متوالی از انجام فعالیت های روزانه خود امتناع کرده و دست به اعتصاب و تجمع زدند.
به گزارش شورای بازنشستگان ایران، این اقدام در اعتراض به سطح حقوق و مزایا صورت گرفته است.