آتش سوزی گسترده در جنگل‌های زرنه ایوان

آفتاب‌‌نیوز
آتش سوزی در مناطقی از روستا‌های بخش زرنه از ظهر آغاز شده است.

اهالی منطقه می‌گویند با توجه به گستردگی آتش سوزی برای مهار آتش نیروی انسانی کافی وجود ندارد

از اقشار مختلف مردم درخواست شده است تا برای جلوگیری از سرایت بیشتر آتش سوزی در جنگل‌های منطقه بشتابند.

در ۲۴ ساعت گذشته نیرو‌های منابع طبیعی و نیرو‌های مردمی بدون استراحت با از خود گذشتگی مشغول مهار آتش هستند.