تجمع کارکنان شرکت نفت فلات قاره شاغل در منطقه عملیاتی لاوان


آدینه 1 تیر ۱۴۰۳ - ۲۱ ژوئن ۲۰۲۴
روز آدینه یک تیر، جمعی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره شاغل در منطقه عملیاتی لاوان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات شان، در محل کار خود دست به تجمع زدند.
به گزارش افکار نفت، اتاق فکر کارکنان رسمی نفت،«حذف مدیران نالایق، حذف سقف‌ حقوق، اصلاح کف‌ حقوق، حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی، اجرای کامل ماده ۱۰، پرداخت بک-پی ماده ۱۰، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و عدم دست‌ درازی به صندوق بازنشستگی نفت»‌ از جمله مطالبات این کارگران به شمار می آید.
معترضان گفتند؛ این لکه ننگ تا ابد بر پیشانی علی مددی و علی مددی ها و سایر مدیران مناطق و شرکت های دیگر نفتی بماند که با بی تفاوتی معیشت کارکنان صنعت نفت را به خطر انداخته و آنان را به خفت و خواری انداخته اند. بدانند که آه زحمتکشان عرصه نفت و گاز گریبانشان را خواهد گرفت. ننگ و شرم بر بی غیرتی سایر پرسنل که می بینند و به این جمع اضافه نمی شوند. لطفا این متن را نیز درج فرمایید.