محاصره معابر و خیابانهای اطراف مسجد مکی توسط نیروهای لباس شخصی و نظامی در زاهدان

روز جمعه ۱ تیرماه ۱۴۰۳، نیروهای نظامی و لباس شخصی با استقرار در معابر اصلی و خیابانهای اطراف مسجد مکی علاوه بر تفتیش و کنترل نمازگزاران مناطق منتهی به مسجد را محاصره کرده اند.
به گفته منابع حال وش:« نیروهای لباس شخصی با تعداد زیادی در اطراف مسجد مکی حضور یافته و با استقرار در معابر اطراف مسجد این مکان را محاصره کرده اند.»
پس از جنایت جمعه خونین و اعتراضات گسترده مردم بلوچستان و زاهدان هر جمعه نیروهای نظامی و امنیتی با اختلال در اینترنت شهر با دایرکردن ایست و بازرسی سیار و ثابت و کنترل نمازگزاران بلوچ در زاهدان جهت ایجاد جو ارعاب اقدام کرده اند.