طرح دادخواست علیه رئیس جمهور شیلی در دادگاه کیفری بین‌المللی

دویچه وله
مدافعان حقوق بشر شیلی اتهام سباستین پینرا را "جنایت علیه بشریت" عنوان کرده‌اند. او به خشونت بی‌حد در مقابله با اعتراضات مدنی دو سال قبل متهم است؛ اعتراضاتی که با توافق بر سر تدوین قانون اساسی جدید به پایان رسید.
مدافعان حقوق بشر در شیلی دادخواستی را علیه سباستین پینرا، رئیس جمهور این کشور تسلیم دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه کرده‌اند. او در این دادخواست به "جنایت علیه بشریت"متهم شده است، زیرا در جریان تظاهرات اعتراضی مردم در مهر و آبان سال ۱۳۹۸ به خشونت بیش از حد پلیس متوسل شد.

در جریان اعتراضات یادشده، هر روز هزاران نفر در خیابان‌های شیلی علیه وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی و برای یک نظام درمانی همگانی و کارآمد، اجتماع و راهپیمایی می‌کردند. یورش پلیس به این اجتماعات به مرگ دستکم ۳۰ تظاهرکننده و مجروح شدن شمار زیادی از آنها منجر شد. پینرا از به کارگیری ارتش برای مقابله با معترضان هم ابایی نکرد.
نیروهای نظامی و انتظامی شیلی از جمله متهم هستند که با گلوله‌های پلاستیکی به سر تظاهرکنندگان شلیلک کرده‌اند و باعث مرگ شماری از آنها شده‌اند.

تظاهرات و اعتراضات وقتی پایان یافت که دولت با معترضان بر سر مجموعه‌ای از اصلاحات و از جمله نوشتن یک قانون اساسی جدید به توفق رسید. عبور از قوانین دوران اگوستو پینوشه، دیکتاتور پیشین شیلی، که دولت را واجد وظایفی در تامین خدمات اجتماعی نمی‌‌داند و همه عرصه‌های خدمات عمومی را به بخش خصوصی واگذار کرده، بخشی از مطالبات معترضان در تدوین قانون اساسی جدید است. انتخابات برای تعیین مجلس موسسان تدوین کننده قانون اساسی جدید، قرار است به زودی برگزار شود.

مشخص نیست که دادگاه کیفری بین‌المللی، برای دادخواست مدافعان حقوق بشر شیلی، پرونده‌ای باز کند. این دادگاه به طور معمول، پس از وصول هر دادخواست، در باره صلاحیت رسیدگی به آن تصمیم‌گیری می‌کند.