درگیری مسلحانه بین پ.ک.ک و اقلیم

(تیتر از جنگ خبر)
کوردستان۲۴
ادیب جعفر بخشدار "دَرکار" از توابع شهرستان زاخو در استان دهوک، روز سه‌شنبه ١٨ خرداد۱۴۰۰ اعلام کرد کە یک پیشمرگه‌ی دیگر کوردستان از سوی پ‌ک‌ک شهید شده است.

بە گفته‌ی بخشدار دَرکار، یکی از پیشمرگان کوردستان به نام "رَزوان سندی" درحالی‌که مشغول انجام مأموریت خویش بودو ساعت ۷ بامداد روز سه‌شنبه مورد اصابت گلوله‌ی شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک قرار گرفت و شهید شد.

پدر شهید رزوان بە کوردستان۲۴ گفت: "پسر من در حال مأموریت در خاک میهن و در زادگاه خویش شهید شده است. پسر من از ١١سال پیش در صفوف نیروهای پیشمرگه قرار دارد و از کوردستان دفاع می‌کند." وی گفت: "اگر پسرم از سوی بیگانگان شهید می‌شد، برای من عادی بود، نە از سوی کوردها."

پدر این شهد کوردستان، در مورد برخورد پ‌ک‌ک با مردم کوردستان گفت: "پ‌ک‌ک آشکارا بە ملت ما ظلم می‌کند، خاک و روستاهای ما را غصب کرده است."

شیخ‌علی یکی از فرماندهان پیشمرگه‌ی کوردستان نیز برای خبرنگار کوردستان۲۴ توضیح داد کە "نیروهای مرزبانی عراق کە تحت فرمان فرماندهی نیروهای مسلح عراق هستند و برای مقابله با پیشروی ارتش ترکیە بین منطقە اعزام‌شده‌اند، از نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان تقاضای کمک کرده بودند." به گفته‌ی وی، "هنگامی‌که واحدی از نیروهای پیشمرگە درحال پیوستن بە نیروهای مرزبانی بود، این پیشمرگان از سوی شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک مورد تیراندازی قرارگرفته و یکی از آنان بەنام رزوان سندی مورد هدف تک‌تیراندازهای پ‌ک‌ک قرار گرفت و شهید شد."

پیش از آن بامداد روز شنبه‌ی گذشته نیز پنج تن از نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان در کمین شبه‌نظامیان پ‌ک‌ک شهید شدند.