نقشه راه ژاپن برای دستیابی به کربن صفر

ایرنا
دولت ژاپن نقشه راه دستیابی به یک «جامعه کربن صفر» را روز پنجشنبه در نشستی با دولت‌های محلی در دفتر نخست وزیری این کشور تصویب کرد.

به گزارش تلویزیون ژاپن، در این جلسه درباره اقدامات مورد نیاز جهت تحقق بخشیدن به جامعه کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ گفت و گو شد.

این نقشه راه خواهان ایجاد حداقل ۱۰۰ اجتماع آزمایشی در سراسر کشور برای اتخاذ اقداماتی جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از منازل و شرکت‌ها و رساندن آن به صفر خالص تا سال ۲۰۳۰ است.

این اجتماعات در مناطق مسکونی و تجاری، مجتمع‌های مسکونی و دهکده‌های کشاورزی و ماهیگیری و همچنین جزیره‌های دور افتاده خواهد بود.

هدف این برنامه انتقال دانش عملی بدست آمده از چنین اجتماعاتی و همچنین منابع انسانی به مناطق دیگر برای دستیابی به جامعه کربن صفر بطور گسترده قبل از سال ۲۰۵۰ است.

این نقشه راه نصب پنل‌های خورشیدی بر روی بام‌ها را به عنوان یک اقدام کلیدی که در سراسر کشور باید ترویج داده شود، پیشنهاد می‌کند.

این نقشه راه می‌گوید که این پنل‌های خورشیدی باید تا سال ۲۰۳۰ در نیمی از تاسیسات عمومی کشور و تا سال ۲۰۴۰ در تمامی این تاسیسات نصب شود.