پیروزی پدرو کاستیلو، معلم چپ‌گرا در انتخابات ریاست جمهوری پرو تأیید شد

رادیوزمانه
پدرو کاستیلو، معلم چپ‌گرا و فعال سندیکایی سرانجام از سوی هیأت ملی انتخابات پرو (JNE) برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام شد. رقیب او، کیکو فوجیموری شکست را پذیرفت. تأیید پیروزی کاستیلو، بیش از یک ماه پس از انتخابات دور دوم ۲۸ تیر / ۱۹ ژوئیه اعلام شد.

خورخه لوئیس سالاس، رئیس هیأت ملی انتخابات پرو، در یک مراسم کوتاه مجازی پیروزی پدرو کاستیلو را اعلام کرد. این مرجع انتخاباتی که مسئولیت رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر را دارد، نتایج قبلی را تأیید کرد.

در پایان شمارش کل آرا در انتخابات ریاست جمهوری پرو، پدرو کاستیلو ۵۱ ساله از حزب «پروی آزاد» با ۵۰,۱۲ درصد آرا، در مقابل ۴۹,۸۷ آرای رقیب خود، کیکو فوجیموری ۴۶ ساله از حزب «نیروی مردمی»، برنده شد.

طبق نتایج تأییدشده، کاستیلو با ۴۴ هزار و ۲۶۳ رأی بیش‌تر از دختر رئیس جمهوری سابق، آلبرتو فوجیموری (۲۰۰۰ تا ۱۹۹۰) پیروز شده است. آلبرتو فوجیموری به اتهام سوءاستفاده از قدرت و نقض حقوق بشر محاکمه و به ۲۵ سال زندان محکوم شد اما بعد در سال ۲۰۱۷ بخشیده و از زندان آزاد شد.

پدرو کاستیلو از ۲۸ ژوئیه، روزی که دوره ریاست جمهوری موقت فرانسیسکو ساگاستی منقضی می‌شود، روی کار خواهد آمد.