برق نیروگاه بزرگ هسته‌ای اوکراین وصل شد

بی بی سی
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که برق نیروگاه عظیم هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین بار دیگر وصل شده است.

پیشتر گلوله‌باران این ناحیه باعث خسارت دیدن خطوطی شده بود که برق را از شبکه سراسری به این نیروگاه می‌رسانند.

کلیه شش راکتور نیروگاه خاموش هستند، اما این تاسیسات برای خنک کردن راکتورها و محافظت در برابر خطر ذوب به یک منبع برق بیرونی نیاز دارد.

آژانس اتمی سازمان ملل می‌گوید که وضعیت در این کارخانه، که تحت کنترل نیروهای نظامی روسیه است، بهبود یافته اما لغزنده است.

تیمی از کارشناسان هسته‌ای آژانس در آغاز ماه سپتامبر به زاپوریژیا، که بزرگترین نیروگاه اتمی اروپاست، سفر کرد.

آن سفر در پی درخواست‌های فزاینده از سوی اوکراین و جامعه جهانی برای ارزیابی وضعیت ایمنی نیروگاه بعد از وقوع گلوله‌باران‌ها انجام شد.

روسیه و اوکراین هر یک دیگری را به گلوله‌باران این نیروگاه در جنوب شرقی اوکراین متهم می‌کنند.

آژانس اتمی سازمان ملل بعد از اولین بازرسی نیروگاه گفت که حضوری دایمی در آن ایجاد خواهد کرد تا وضعیت را زیر نظر داشته باشد.

آژانس در توییتی نوشت که اعضای تیم بازرسان روز شنبه متوجه شدند که یکی از چهار کابل اصلی برق که از بیرون می‌آید و در گلوله‌باران آسیب دیده بود تعمیر شده و برق از طریق شبکه ملی به جریان افتاده است.