رسانه‌های جهانی در مورد نامزدی ترامپ چه گفتند؟ «ستاره خوش‌اقبالی» که «وبال گردن» شده

بی بی سی
اعلام نامزدی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ آمریکا در روز ۱۵ نوامبر به تیتر یک رسانه‌های مهم آمریکای لاتین تبدیل شد. در آمریکای لاتین دشمنی او با مهاجران غیرقانونی زبانزد است ولی در رسانه‌های جهانی سایر نقاط جهان مثل روسیه، چين یا خاورمیانه توجه چندانی به این نامزدی نشد.

مفسران رسانه‌ها تأکید داشتند که ترامپ نامزدی‌اش را به رغم عملکرد بدتر از انتظار حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و حتی بر خلاف میل و توصیه اعضای مهم حزب اعلام کرده است
روزنامه‌های مکزيکی سخنرانی‌ او را با آب و تاب گزارش کردند. میلنیو در تیتر صفحه يک‌ خود نوشت: «ترامپ اعلام کرد که در رقابت پیش رو در سال ۲۰۲۴ «عظمت آمریکا را به آن باز می گرداند».»
ال مرکورینو روزنامه مهم شیلی به نقل از ترامپ نوشته است که «دموکرات‌های تندروی چپ‌گرا را که می‌کوشند [آمریکا] را از درون نابود کنند» شکست خواهد داد.

بسياری فکر می‌کنند که تصميم او برای نامزدی، بر خلاف میل جمهوری‌خواهان، با شخصیت او سازگار است.

فولا د سائو پائولو روزنامه مهم برزیلی نوشت: «ترامپيست‌تر از این محال است» و متذکر شد که این اعلامیه «خلاف انتظارات، منافی با توصیه متحدان و فشارهای درونی حزب جمهوری‌خواه است.»

او گلوبو روزنامه‌ای برزيلی نوشت: «ترامپ به رهبران حزبش بی‌اعتنایی کرد.»

لا ناسیون آرژانتینی نوشت: «اين غول تجاری روی وفاداری پايگاه رأی خودش حساب کرده است» که به رغم «انتقاد شدید از عملکرد ضعیف حزب جمهوری‌خواه» به سوی او بازگردند. روزنامه مکزيکی اکسلسیور نوشت که هر چند پیروزی ترامپ در رياست جمهوری سال ۲۰۱۶ «بزرگ‌ترین غافلگيری روزگار اخير بوده است، چهار سال پس از آن، حزب او گرفتار آشوب است.»

لا ناسیون آرژانتين در گزارشی به قلم خبرنگارش در واشنگتن نوشت: «مجهول بزرگ ماجرا اين است که آیا ترامپ بار دیگر – مانند آنچه پیش از این چندین بار انجام داده – به مصاف پیش‌گویی‌هایی خواهد رفت که سقوط سیاسی او را پیش‌بینی کرده بودند، یا بر عکس تازه آخرین پرده از نمایش‌اش را آغاز کرده است.»

وب‌سایت خبری جِی‌وان برزیل متدکر شد: «ترامپ هنوز باید مناقشات داخلی حزب جمهوری‌خواه را پشت سر بگذارد و برای رقابت با رئیس‌جمهور فعلی جو بایدن در پای صندوق رأی، برنده آن مناقشات باشد.»