بیش از یک میلیون نفر در فرانسه به «افزایش سن بازنشستگی» اعتراض کردند

ایران اینترنشنال
شهروندان فرانسه روز پنجشنبه به تصمیم دولت مبنی بر افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سالگی در سرتاسر کشور اعتراض کردند.

وزارت داخله فرانسه می‌گوید آمار کسانی که به اعتراضات و اعتصابات پیوسته بودند به بیش از یک میلیون نفر می‌رسید.

امانوئل مکرون این اصلاحات را «عادلانه» خوانده است.

اعتصابات روز پنجشنبه حمل و نقل عمومی را مختل کرد و بسیاری از مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها تعطیل شدند.

با این حال برخی از نهادهای کارگری فرانسه می‌گویند شمار معترضان به بیش از دو میلیون نفر می‌رسید.

اتحادیه‌های کارگری می‌گویند تنها ۴۰۰ هزار معترض در میدان جمهوری در پاریس گردهم آمده بودند.

اتحادیه‌ها گفته‌اند اگر دولت تصمیم خود را تغییر ندهد، یک روز دیگر دوباره دست به اعتراض خواهند زد.