الساوادور؛ باندهای تبهکار کارگران زن را استثمار می‌کنند


ایلنا
السالوادور، بالاترین نرخ تعرض و خشونت علیه زنان در روابط کار را دارد. خدمتکارانی که در منازل خدمات خانگی ارایه می‌دهند، بیشترین خشونت علیه خود را تجربه کرده‌اند.

به گزارش لیبوراستارت، السالوادور، بالاترین نرخ تعرض و خشونت علیه زنان در روابط کار را دارد. خدمتکارانی که در منازل خدمات خانگی ارایه می‌دهند، بیشترین خشونت علیه خود را تجربه کرده‌اند و تبعیض در محل کار خود رنج می‌برند. حدود ۳۵۰ کارگر زن اتحادیه حمایت از حقوق زنان خدمتکار را موسوم به "Simuthres"را تشکیل داده‌اند. مبارزه برای حقوق خود و ایجاد فرهنگ غیرخشونت‌آمیز از اهداف تشکیل این اتحادیه کارگری است.

بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، تعرض‌های جنسی، زنان خدمتکار السالوادوری را به صورت مکرر تهدید می‌کند. این گروه شغلی معمولا در مناطقی زندگی می‌کنند که توسط باندهای تبهکار اداره می‌شود و از سوی کارفرمایان مورد تعرض یا خشونت قرار می‌گیرند. اگرچه اتحادیه حمایت از زنان خدمتکار تلاش می‌کند تا شرایط پایداری برای بهبود وضعیت زنان خدمتکار فراهم کند اما شرایط جامعه با اهداف آن‌ها در تضاد است.

هدف از تشکیل اتحادیه کارگری، بهبود شرایط زندگی و کاری خدمتکاران است. اتحادیه‌ها تلاش می‌کنند با برگزاری دوره‌های آموزشی، توصیه‌های قانونی، ارائه خدمات روانشناسی زنان را با حقوق مسلم خود آشنا کنند. آشنایی خدمتکاران با استخدام ایمن و حقوق انسانی از دیگر اهداف این اتحادیه‌ها قلمداد می‌شود. همچنین این اتحادیه‌ها تلاش می‌کنند با برگزاری برنامه‌های تبلیغاتی مشترک از به رسمیت شناختن حقوق زنان خدمتکار از سوی موسسات دولتی، اطمینان حاصل کنند.

اگر اتحادیه‌های کارگری می‌خواهند در تحقق اهداف خود به موفقیت برسند، به طور قطع و یقین، باید اختلافات داخلی خود را کنار بگذارند. همچنین با تشکیل جبهه‌ای متحد و پشتیبانی همه‌جانبه، آموزش‌ها و اهداف خود را به جامعه هدف ارائه دهند. عضویت در این اتحادیه‌ها به تنهایی پاسخگوی حل مشکلات نخواهد بود و نیازمند به فعالیت همگانی دارد.

بدون شک و تردید، تمامی زنان خدمتکار تجربه شخصی و پیچیده‌ای از خشونت و تبعیض علیه خود دارند. بسیاری از آن‌ها تاکنون تجربه کار گروهی و جمعی برای تحقق یک هدف را نداشته‌اند و کار گروهی یک تجربه جدید برای آن‌ها به حساب می‌آید. از زمان تاسیس این اتحادیه در سال ۲۰۱۴ تا امروز، خدمتکاران تحت آموزش‌های گروهی مستمر قرار گرفته‌اند. اتحادیه به این نتیجه رسیده‌اند که علاوه بر انجام وظایف اصلی خود باید زمان و منابع مورد نیاز را در ایجاد یک محیط کار داخلی امن فراهم کنند.

زنان همچنین قوانینی را برای همکاری با یکدیگر تنظیم کرده‌اند که احترام متقابل و تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع را تشویق می‌کنند. یکی از عناصر این امر این است که اعضای هییت، جریان ارتباطی بین خود و اعضای خود را بهبود بخشیده، در حالی که اعضای جدید اتحادیه از حمایت شخصی برخوردار بوده و به ادغام تا حد امکان کمک کرده‌اند.