تحقیق رسمی درباره «قتل‌‌های غیرقانونی افغان‌ها» به‌دست نیروهای ویژه بریتانیایی در هلمند

بی بی سی
رئیس گروه تحقیق در مورد اتهامات کشتار غیرقانونی نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان می‌گوید که این تحقیقات برای «بازگرداندن وجهه ارتش و کشور» بسیار مهم است.

هادون کیو، قاضی پرونده و کسی که این تحقیق را رهبری می‌کند، ادعاها مرتبط به آن را «فوق‌العاده جدی» خواند.

این تحقیق حملات شبانه انجام‌شده توسط نیروهای ویژه بریتانیایی از میانه سال ۲۰۱۰ تا میانه سال ۲۰۱۳ را بررسی خواهد کرد که شامل اتهامات مربوط به قتل و همچنین ادعاها در مورد پنهان کاری‌های بعدی خواهد بود.

این تحقیق به طور خاص، حملات شبانه معروف به «عملیات‌ بازداشت‌های عمدی (دی‌دی‌او)» را که توسط واحدهای نیروهای ویژه انجام شده است، بررسی خواهد کرد.
این تحقیق پس از آن آغاز شد که سال گذشته برنامه تحقیقی پانورامای بی‌بی‌سی در گزارشی افشا کرد که یک واحد نیروهای ویژه بریتانیا ممکن است در طی یک ماموریت شش ماهه، دست‌کم ۵۴ افغان را به طور غیرقانونی کشته باشد. قاضی پرونده این گزارش را «گزارش‌دهی قابل توجه» توصیف کرد.