کشورهای اسکاندیناوی همکاری نظامی خود را افزایش می‌دهند

بی بی سی
چهار کشور دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند قصد خود را برای همکاری نزدیکتر در دفاع هوایی، از جت‌های جنگنده موجود در هر کشور یک ناوگان مشترک ایجاد کنند.

به این منظور دولت‌های کشورهای اسکاندیناوی در این هفته یک نامه تعهد امضا کردند.

چهار نیروی هوایی، با ناوگانی متشکل از دویست و پنجاه جت جنگنده، برای فرماندهی و کنترل یکپارچه و نظارت مشترک بر فضای هوایی این چهار کشور با هم همکاری خواهند کرد.

در میان این چهار کشور دانمارک و نروژ اعضای ناتو هستند، در حالی که سوئد و فنلاند از زمان حمله روسیه به اوکراین درخواست پیوستن به این ناتو را داده‌اند.

در سال‌های اخیر این کشورها روابط دفاعی خود را به دلیل افزایش فزاینده فعالیت روسیه در مناطق بالتیک و قطب شمال تقویت کرده‌اند.