افزایش خشونت‌های خانگی در دوران کرونا در ایران

بهارنیوز
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از افزایش خشونت‌های خانگی (همسرآزاری و کودک‌آزاری) در دروان کرونا در سال گذشته خبر داد.

محمود علی‌گو با اشاره به فعالیت نیروهای اورژانس در یک سال گذشته و در ایام کرونا اظهار کرد: پرسنل این مجموعه از ابتدای شیوع این ویروس به دلیل نوع فعالیت و میزان مخاطرات بدون یک روز تعطیلی خدمت‌رسانی کرده‌اند.
...
وی با اشاره به افزایش تعداد تماس گیرندگان با سامانه ۱۲۳ اوژانس اجتماعی افزود: بخشی از این تماسها به دلیل همسرآزاری و کودک آزاری بوده و رشدی را نسبت به سال ۹۸ در سال ۹۹ داشته است و بخشی نیز به دلیل توسعه خدمات در سطح استانها از طریق سامانه ۱۲۳ بوده است.

علی‌گو با اشاره به افزایش خشونت‌های خانگی گفت: در ایام کرونا به دلیل حضور اجباری خانواده‌ها در کنار هم شاهد افزایش خشونت‌ها بوده‌ایم و ما نیاز به آموزش‌های تاب‌آوری و سبک زندگی داریم تا این خشونت‌ها کاهش پیدا کند.