رشد ۲۶.۸ درصدی زنان سرپرست خانوار

ایرنا
طبق داده‌های آماری تعداد زنان سرپرست خانوار طی سال‌های ۹۰ تا ۹۸ رشد ملایم ۲۶.۸ درصدی داشته است که ۵۰.۴ درصد این زنان باسواد هستند.

زن سرپرست خانوار به زنی اطلاق می‌شود که سن وی بیش از ۱۸ سال است و یا ازدواج کرده، اما به دلایل مختلف همچون فوت، طلاق، متارکه، از کارافتادگی، مفقودالاثر شدن، سربازی، محکومیت به زندان، مجهول المکان بودن، اعتیاد، مهاجرت و متواری شدن همسر، سرپرست خانوار شده است.

این افراد در اغلب موارد با عوامل آسیب‌زایی همچون ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، نداشتن درآمد مستمر و موارد دیگر روبه‌رو هستند که اگر جامعه از آنها حمایت نکند هزینه‌هایی را به جامعه تحمیل می‌کنند.

طبق داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، در سال ۹۸ تعداد سه میلیون خانوار کشور دارای سرپرست زن بودند که در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۲۶.۸ درصد افزایش یافته است.

همچنین نسبت زنان سرپرست خانوار به کل سرپرست خانوار در سال ۹۰ برابر ۱۳.۱ درصد و در سال ۹۸ حدود ۱۳.۷ درصد است.

زنان خودسرپرست نیز زیر مجموعه‌ای از زنان سرپرست خانوار هستند که تحت عنوان خانوارهای تک نفره با سرپرست زن در سرشماری‌ها لحاظ می‌شوند. بررسی آمارها نشان می‌دهد که شمار زنان سرپرست خانوار در دوره هشت ساله (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸) در حال افزایش است و ۱.۴برابر شده است.

طبق اطلاعات ارائه شده، نسبت جنسی زن به مرد سرپرستان خانوار طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ روند صعودی داشته است. در سال ۱۳۹۰ به ازای هر ۱۰۰ سرپرست مرد حدود ۱۵ سرپرست زن وجود داشته است که این نسبت در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۶ نفر رسیده است.

استان‌های سیستان و بلوچستان و گیلان (۲۰.۱ درصد)، همدان (۱۷.۳) بیشترین و آذربایجان غربی (۹.۹ درصد)، کردستان (۱۰.۱) و هرمزگان (۱۰.۸ درصد) کمترین درصد زنان سرپرست خانوار را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی وضعیت زنان خودسرپرست در کشور نیز حاکی از این است که در ۹ استان خراسان جنوبی، یزد، گیلان،‌ مازندران، قزوین، آذربایجان شرقی، مرکزی، زنجان و البرز بیش از نیمی از جمعیت زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست هستند.

همچنین در این سال‌ها (بین ۹۰ تا ۹۸) زنان خودسرپرست ۴۱.۴ درصد افزایش یافته‌اند و استان‌های تهران، لرستان و هرمزگان بیشترین زنان خودسرپرست را دارند.

بیشترین درصد زنان سرپرست خانوار به ترتیب مربوط به دهک‌های درآمدی اول و دوم (۴۵.۲ و ۲۲.۴ درصد) و کمترین درصد مربوط به دهک‌های هفتم و دهم (۷.۸ و ۸ درصد) است.

براساس این گزارش ۵۰.۴ درصد زنان سرپرست خانوار باسواد هستند. همچنین ۱۰ درصد زنان سرپرست خانوار متاهل هستند و همسر ۷۵.۲ درصد نیز فوت کرده‌اند و ۳.۹ درصد نیز هرگز ازدواج نکرده‌اند.

بیشترین زنان سرپرست خانوار در سال ۹۸ به ترتیب مربوط به گروه‌های سنی ۷۵ ساله (۱۸.۸۸ درصد) و کمترین مقدار این سهم مربوط رده سنی ۱۵ ساله است.


ایجاد ۶.۲ هزار شغل خانگی در سال ۹۸

االبته در سال ۱۳۹۸ طرح ملی توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با هدف استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای ایجاد اشتغال پایدار و مولد ایجاد شد.

زنان خودسرپرست و بی‌سرپرست متقاضی اشتغال خانگی، با حداکثر ۵۵ سال سن که تحت پوشش نهادهای حمایتی باشند، مشمول این طرح شدند.

در ادامه اجرای این طرح ۱۱ هزار و ۷۰۰ متقاضی استعدادیابی شد و در کنار آن به ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر مشاوره کسب وکار ارائه شد. همچنین ۱۴ هزار و ۴۰۰ نفر نیز در این میان آموزش دیدند.

پس از طی تمام مراحل برای پنج هزار و ۳۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد و احیا شد و برای ۶ هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار در سراسر کشور شغل ایجاد شد.