انتخاب اولین رئیس زن پارلمان در قبرس

ایسنا
پارلمان قبرس برای نخستین بار یک رئیس زن را برای خود برگزید.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آنیتا دمتریوی ۳۵ ساله روز پنجشنبه تبدیل به اولین رئیس زن پارلمان در قبرس شد. او از اعضای حزب محافظه کار حاکم این کشور موسوم به حزب "تجمع دموکراتیک" است.

دمتریو از سوی حزب میانه روی موسوم به جبهه دموکراتیک و همچنین حزب راست افراطی ELAM که در پی انتخابات ماه گذشته میلادی جایگاهش را در پارلمان حدود دو برابر ارتقا داد مورد حمایت قرار گرفت.

دمتریو در مقام رئیس مجلس نمایندگان قبرس دومین فرد در سلسله مراتب سیاست این کشور بعد از رئیس جمهور است.

او که یک دانش آموخته علوم سیاسی است از جمله موفقترین سیاستمداران حزبش در نظر گرفته می شود.

اولین تلاش دمتریو برای رسیدن به کرسی قانونگذاری در قبرس در سال ۲۰۱۶ شکست خورد و او از لیست کاندیداهای بالقوه انتخابات پارلمانی حذف شد اما چندی بعد تحت فشار اعضای مردمی حزب مجددا نامش به فهرست بازگشته و توانست اولین دور نمایندگی خود در پارلمان را تجربه کند و ماه گذشته میلادی نیز مجددا به کرسی نمایندگی در پارلمان انتخاب شد.