تحقیقات درباره تصادف یک کامیون در نزدیکی کاخ سفید

بی بی سی
راننده یک دستگاه کامیون پس از برخورد با موانع امنیتی نزدیکی کاخ سفید بازداشت شد.

این حادثه شب دوشنبه رخ داده است.

یکی از امنیتی آمریکا گفت در این حادثه به هیچ کس آسیب نرسیده است.

او اضافه کرد که بنابر تحقیقات اولیه تصادف ممکن است عمدی باشد.

برخی از خیابان‌های اطراف محل حادثه مسدود شده است.

سی‌بی‌اس به نقل از یک شاهد نوشت که راننده پس از برخورد با موانع اولیه برای بار دوم با یک مانع دیگر برخورد کرد.