يکی از مظنونان نسل‌­کشی رواندا در آفريقای جنوبی بازداشت شد

رادیوفردا
ديوان کيفری سازمان ملل برای پيگيری جنايات جنگی رواندا روز پنجشنبه چهارم خرداد خبر داد که يک مرد رواندايی متهم به صدور دستور کشتار حدود دو هزار نفر از توتسی‌­ها که در نسل­‌کشی سال ۱۹۹۴ به يک کليسا پناه برده بودند در آفريقای جنوبی دستگير شده است.

فولگنسه کاييشما که فرمانده سابق پليس بود، از سال ۲۰۰۱ که ديوان بين­‌المللی پيگيری جنايات جنگی رواندا علیه او به‌دليل مشارکت در تخريب کليسای کاتوليک نيانگه در ناحيه کيبويه و نسل­‌کشی کيفرخواست صادر کرده بود، متواری بود.

سرج برامرتز، دادستان «سازوکار دادگاه‌های بين‌المللی جنايی» که در سال ۲۰۰۸ جايگزين ديوان بين­‌المللی پيگيری جنايات جنگی رواندا شد گفت: «بازداشت او بالاخره باعث خواهد شد که به‌دليل جرايمی که مرتکب شده است محاکمه شود.»

سازمان ملل در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که پرونده فولگنسه کاييشما به مراجع قضايی رواندا ارجاع شده و در نتيجه او برای محاکمه به آن کشور منتقل خواهد شد.

سخنگوی دولت رواندا در اولين اظهارنظر در اين مورد توئيت کرد که «بالاخره.»

در نسل‌کشی رواندا حدود ۸۰۰ هزار نفر از اقليت توتسی و هوتوهای ميانه‌رو به قتل رسيدند. اين نسل‌کشی را يک رژيم تندرو هوتو برنامه‌ريزی کرد و توسط مقامات محلی و حتی شهروندان معمولی هوتو که تابع سلسله مراتب قبيله‌ای بودند با دقت و بی‌رحمی تمام اجرا شد.

فولگنسه کاييشما براساس طرح موسوم به «جايزه برای عدالت» در فهرست افراد تحت تعقيب وزارت خارجه آمريکا بود و يک جايزه پنج ميليون دلاری برای دستگیری او تعيين شده بود.

سرج برامرتز افزود تحقيقاتی که به بازداشت او منجر شد در چند کشور آفريقايی و نقاط ديگر جهان جريان داشت و با مشارکت و کمک دولت آفريقای جنوبی به نتيجه رسيد.

در ماه مه ۲۰۲۰ نيز يکی از طراحان نسل‌کشی رواندا به نام فليسين کابوگا که۲۶ سال تحت تعقيب بود در فرانسه دستگير شد.

با دستگيری فولگنسه کاييشما، از افرادی که ديوان بين­‌المللی بررسی نسل‌کشی رواندا برای آن‌ها حکم بازداشت صادر کرده است فقط سه نفر ديگر متواری هستند.

ولی سخنگوی دولت رواندا گفت دولت اين کشور معتقد است که تعداد بسيار بيشتری از مظنونان هنوز فراری هستند.

او افزود: «پس از گذشت حدود ۳۰ سال، ما يک فهرست طولانی از مظنونان نسل‌کشی رواندا داريم که در کشورهای مختلف متواری هستند.»

«ما به همکاری با ساير کشورها و نهادهای بين­‌المللی ادامه خواهيم داد تا تمامی اين افراد به خاطر جناياتی که در نسل­‌کشی سال ۱۹۹۴ توتسی­‌ها مرتکب شده­‌اند مجازات شوند.»