فدراسیون پرورش اندام: با زنان بدنساز برخورد خواهیم کرد

دیده بان ایران
عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: بانوان در رشته‌های پرورش اندام و فیزیک به هیچ عنوان حضور ندارند و حتی فدراسیون هم با بانوانی که در چنین رشته‌هایی فعالیت کنند برخورد خواهد کرد. همچنین منتظر هستیم تا البسه بانوان هم به تایید برسد.
فدراسیون پرورش اندام: با زنان بدنساز برخورد خواهیم کرد