دیوان عالی بریتانیا: طرح اخراج پناه‌جویان به رواندا «غیرقانونی» است

بی بی سی
دیوان عالی بریتانیا برنامه دولت برای انتقال پناهجویان به روآندا را «غیرقانونی» دانست.

بر اساس این برنامه بسیار بحث‌برانگیز، قرار بود کسانی که با قایق‌های کوچک یا راه‌های دیگر خود را به بریتانیا می‌رسانند، برای رسیدگی به درخواست پناهندگی‌شان به روآندا منتقل شوند.

دولت بریتانیا با دولت روآندا برای اجرای این برنامه به یک توافق مالی رسیده بود.

این طرح از ابتدا با چالش‌های حقوقی روبرو شد که مانع شد اولین گروهی که قرار بود به روآندا فرستاده شوند سوار هواپیما شوند. در میان این افراد، پناهجویانی از ایران و افغانستان بودند.

سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، که از حامیان اصلی این طرح بود، دو روز پیش برکنار شد.