خاویر میلی، نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین پیروز شد

رادیو فردا


سرخیو ماسا، وزیر اقتصاد آرژانتین، شکست خود در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در برابر خاویر میلی، نامزد راست افراطی و پوپولیست، را پذیرفت.

آقای ماسا به دنبال انتخابات روز یکشنبه در این کشور گفت: «واضح است که نتیجه آرا چیزی نیست که به آن امید داشتیم و من با خاویر میلی صحبت کردم و به او تبریک گفتم و برایش آرزوی موفقیت کردم، چرا که او رئیس جمهوری است که اکثریت مردم آرژانتین برای چهار سال آینده برگزیده‌اند.»

نتایج موقت انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین پس از شمارش ۸۶ درصد آرا نشان می‌دهد که آقای میلی حدود ۵۶ درصد آرا را در برابر ۴۴ درصد آرای سرخیو ماسا به دست آورده است.
با پیروزی خاویر میلی که یکی از عوامل اصلی آن نارضایتی مردم از تورم و فقر فزاینده در این کشور بود، آرژانتین بار دیگر به سمت راست خواهد چرخید.

نرخ تورم در این کشور به بالای ۱۴۰ درصد رسیده است و در دوره‌ای که سرخیو ماسا وزیر اقتصاد بوده، شرایط فقر بدتر شده است.