واکنش زنان افغان به دفاع پاسدار امیرعبداللهیان از طالبان

یهارنیوز
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در چهارمین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در سمرقند گفت: نگرانی‌های طالبان در مورد «زمینه‌های شرعی لازم برای تحصیل و اشتغال زنان قابل درک است!

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت: ایران آمادگی خود را برای ارائه همه گونه کمک‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری» به حکومت طالبان «جهت تامین شرایط تحصیل دختران اعلام نموده است.

این سخنان حسین امیرعبداللهیان خصوصا آنجا که گفته بود «نگرانی‌های» طالبان در مورد «زمینه‌های شرعی لازم» برای تحصیل و اشتغال زنان «قابل درک» است! واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است.

یک از کاربران نوشته که «نگرانی ما هم از درک‌های شماست.»

یک زن افغان نوشته است که نگرانی طالبان را «فقط شما درک می‌کنید و بس...چون این یک نگرانی مشترک است!»

طالبان بعد از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان به زنان اجازه کار نداد و آموزش بالاتر از کلاس ششم را برای آنان ممنوع کرد.

زن دیگر افغان خطاب به عبداللهیان نوشته است: «پیشنهاد می‌دهم اگر دختر دارید از تحصیل محرومش کنید چون شما عقاید طالبان رو قبول دارید نیازی نیست که تحصیل کنند.»

او با اشاره به اینکه شاید دختر شما در آمریکا تحصیل کند، افزوده «مرگ خوبه نه واسطه خود آدم واسطه همسایه.»