ایالت کارولینای شمالی آمریکا سقط جنین از هفته ۱۲ به بعد را ممنوع کرد

بی بی سی
ایالت کارولینای شمالی آمریکا قانونی را تصویب کرده است که سقط جنین پس از ۱۲ هفته بارداری را ممنوع می کند.

قانونگذاران کارولینای شمالی وتوی فرماندار دموکرات در مورد ممنوعیت سقط جنین از هفته دوازدهم بارداری به بعد را لغو کردند.

این قانون را ابتدا مجلس قانونگذاری ایالتی که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است تصویب کرد، اما فرماندار دموکرات آن را وتو کرده بود.

معترضان که در ساختمان دولتی حضور داشتند شعار «شرم، شرم، شرم» سر دادند.