اعتراضات زنان اسرائیلی به زنانه و مردانه کردن اتوبوسها در شهر «بنی براک» در نزدیکی تل آویو

عصرایران
خبرگزاری فرانسه نوشت: صدها زن یهودی اسرائیلی علیه تفکیک زنان و مردان در وسایل حمل و نقل عمومی در یکی از شهرهای اسرائیل تجمع و اعتراض کردند.

زنان اسرائیلی در شهر کوچک بنی براک در نزدیک تل آویو که محل زندگی یهودیان تندرو است دست به تظاهرات زدند. آنها علیه چیزی که آن را "تبعیض جنسیتی علیه خود در وسایل حمل و نقل عمومی" می خوانند تظاهرات و اعتراض کردند.

خبرگزاری فرانسه اضافه کرد: به تازگی جداسازی زنان و مردان در اسرائیل افزایش یافته است.

این تظاهرات بعد از آن آغاز شد که رسانه های اسرائیل نوشته بودند بسیاری از رانندگان اتوبوس های عمومی شهری در شهرک بنی براک در هفته های اخیر زنان را مجبور کردند در بخش عقب اتوبوس بنشینند یا حتی زنان را سوار نمی کردند.

در یکی از این گزارش ها آمده است راننده یکی از اتوبوس های عمومی از تعدادی از دختران نوجوان که شوار جین و پیراهن های بدون آستین و رکابی پوشیده بودند خواست در انتهای اتوبوس بنشینند و خود را بپوشانند.

در این تظاهرات زنان شعار دادند " دموکراسی بدون تساوی وجود ندارد" و " ما مساوی هستیم".

یکی از این زنان شرکت کننده در تظاهرات نویسنده 63 ساله به نام کالانیت کین به خبرنگار خبرگزاری فرانسه گفت: "می توانیم هر جایی بخواهیم بشینیم...".

خبرگزاری فرانسه اضافه کرد: یهودیان مذهبی تندرو بیش از 10 درصد از کل ساکنان اسرائیل هستند.
جمعیت اسرائیل حدود 10 میلیون نفر است که 2 میلیون نفر ، عرب های فلسطینی تبار مسلمان و مسیحی هستند و بقیه یهودی اند.

شرح عکس: زنان اسرائیلی در حال تظاهرات در شهر کوچک بنی براک در نزدیکی تل آویو . شهر بنی براک محل زندگی یهودیان تندرو است.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه در اسرائیل در این گزارش خود نوشته است: "در اسرائیل از دهه 80 میلادی در مناطقی که افراد یهودیان تندرو اکثریت آنها را تشکیل می دهند میان زنان و مردان در اتوبوس ها تفکیک اعمال می کنند". یهودیان تندرو تفکیک جنسیتی را به صورت جدی میان زنان و مردان اعمال می کنند.

خبرگزاری فرانسه ادامه داد:‌ فعالان می گویند تبعیض ها علیه زنان در جامعه یهودیان تندرو اسرائیل افزایش یافته است.
یک وکیل زن اسرائیلی به نام" هیلا مور زینهافی" هم درباره برگزاری تظاهرات گفت " تنها به این دلیل که برخی گروه های دینی و تندرو معتقدند زن منبع همه شر است این به این معنی نیست که ما باید آن را قبول کنیم. "