روز جهانی مبارزه با حجاب اجباری و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌ - یهودا پاکروان


۶ دی ماه سال ۱۳۹۶، ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران روسری خود را بر سر چوب کرد و نخستین جرقه جنبشی را زد که در سراسر ایران تکثیر شد که به آن جنبش دختران خیابان انقلاب گفتند، که توسط فعلان حقوق زنان این روز به عنوان روز جهانی مبارزه با حجاب اجباری نام گرفته است.
حرکتی به ظاهر ساده اما تمام ایدئولوژی‌های پوسیده زن‌ستیز رژیم ایران را که در حجاب اجباری متبلور بود را درهم شکست و سرآغازی شد که زنان ایران دیگر بدون ترس علیه حجاب اجباری سخن می‌گفتند و این آلت قتاله‌ای که جوانان ایران را یکی پس از دیگران به کام مرگ می‌کشاند را به سخره گرفتند!
مبارزه با حجاب اجباری شاید در گفتار عامیانه تنها به مبارزه زنان سیسجندر با رژیم ایران تعریف شود اما واقعیت این است که بخش‌های مختلف جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌+ از جمله زنان لزبین، زنان دوجنس‌گرا+، زنان و مردان ترنس و..... را نیز در برمی‌گیرد که علاوه بر سرکوب به علت هویت جنسیتی و گرایش جنسی یابد با قانون حجاب اجباری دیکتاتوری حاکم نیز مبارزه کنند که این باعث ظلم مضاعف بیشتری بر جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌+ می‌شود! از همین رو مبارزه با حجاب اجباری بدون در نظر گرفتن مبارزه جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ با آن اصلا معنی نمی‌دهد!
همچنین همه ما میدانیم قطعا مبارزه با حجاب اجباری تنها خواسته جامعه ایران نیست و خواست وسیع‌تر سیاسی-اجتماعی-اقتصادی فراوانی است اما بدون شک یکی از ستم‌های موجود امروز در جامعه ایران حجاب اجباری است و نمیشود آن با کتمان کرد! در همین رو این ستم باید در پیوند با سایر ستم‌های موجود در جامعه ایران قرار بگیرد تا بتوان هم راستا با سایر ستم‌ها با حجاب اجباری نیز مبارزه کرد! تنها به این صورت است که مبارزه با حجاب اجباری این نماد آشکار بی‌حقوقی زنان، همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان و افراد ترنس به موفقیت می‌رسد چرا که ستم‌های موجود در هر جامعه هرگز جدا از هم درمان نخواهد شد.
یاد و نام دختران خیابان انقلاب گرامی.....
یهودا پاکروان
فعال اکو-سوسیالیست و حقوق ال‌جی‌بی‌تی+