ایالت آیداهو سقط‌جنین را حتی در موارد خیلی ضروری ممنوع کرد

رادیوزمانه
چهار ماه دیگر دادگاهی برگزار خواهد شد که در آن به شکایت دولت بایدن از ایالت آیداهو در اعتراض به قانون «ممنوعیت اکید سقط‌جنین، حتی در مواقع اورژانسی»، رسیدگی شود. با این‌حال، تا زمان برگزاری آن دادگاه، دادگاهی پایین‌مرتبه‌تر قانونی که طی آن اورژانس‌های بیمارستان در شرایط ضروری اجازه‌ی سقط‌جنین را پیدا می‌کردند، لغو کرده است. به این معنا، حتی اگر شرایط خیلی ضروری، از جمله فشارخون بالا در زمان بارداری، عفونت‌های مربوط به بارداری یا خون‌ریزی خیلی شدید در کار باشد، اورژانس اجازه‌ی انجام سقط‌جنین نخواهد داشت.

در ایالت آیداهو سقط‌جنین جرم‌انگاری شده و تا پنج سال زندان به دنبال دارد. در مقابل، استدلال دولت بایدن این است که بیمارستان‌ها بودجه‌هایی برای مراقبت‌ درمانی دریافت می‌کنند و ملزم هستند که مراقبت اورژانسی ارائه دهند، و این شامل سقط‌جنین هم می‌شود و موضوعی خارج از قوانین ایالتی مربوط به سقط‌جنین است؛ آیداهو اما ادعا می‌کند که دولت در شکایتش، از قانون مربوط به بیمارستان‌ها سوءاستفاده کرده و هیچ بند مشخصی در این قانون وجود ندارد که مشخصا به سقط‌جنین اشاره کند.

در دیگر ایالت‌ها هم، از جمله در تگزاس، در حالی‌که یک قاضی در همراهی با دولت، بیمارستان‌ها را ملزم به ارائه خدمات اورژانسی سقط‌جنین کرده بود، با مخالفت دادگاه فدرال مواجه شد. این دادگاه نیز به این مساله تکیه دارد که قانون مربوط به بیمارستان‌ها درباره سقط‌جنین سکوت کرده است.