تظاهرات زنان کنگویی علیه جنگ در شرق این کشور

رادیوزمانه
در جمهوری دموکراتیک کنگو، زنان با راهپیمایی در کینشاسا، پایتخت این کشور علیه جنگ تظاهرات کردند.

ایستگاه رادیویی «اوکاپی» که از سوی سازمان ملل متحد حمایت مالی می‌شود گزارش داد، هزاران زن سیاه‌پوش با فراخوان میری ماسانگو بی بی مولوکو، وزیر خانواده جمهوری دموکراتیک کنگو به خیابان‌ها آمدند.

مولوکو گفت این راهپیمایی برای انتقاد از جامعه بین‌المللی است که در کنار ظالمان قرار گرفته است. او افزود به‌ویژه نمایندگی سازمان ملل در جمهوری دموکراتیک کنگو (مونوسکو) اقدامات کافی در برابر خشونت‌های جاری انجام نمی‌دهد.

در شرق این کشور آفریقایی، گروه‌های مسلح، شبه‌نظامیان و نیروهای دولتی برای قدرت و در اختیار گرفتن مواد معدنی می‌جنگند. «ام۲۳» که در حال حاضر بزرگترین گروه شورشی در منطقه است، دو سال می‌شود که در حال پیشروی است.

براساس آمار رسمی، هزاران نفر در این درگیری‌ها کشته و حدود ۵,۷ میلیون نفر آواره شده‌اند.