آمار اتحادیه اروپا: بیشتر از نیمی از مشاغل حرفه‌ای این قاره در دست زنان است

رادیوفردا
مرکز آمار اتحادیه اروپا، یوروستت، می‌گوید بیش از ۵۴ درصد از مشاغل تخصصی و حرفه‌ای کشورهای عضو این اتحادیه در دست نیروی کار زن است.

بر اساس این گزارش که روز دوشنبه ۱۴ اسفند در سایت مرکز آمار اروپا منتشر شده است، نزدیک به ۳۵ درصد از مشاغل مدیریتی نیز در دست زنان است و ۴۱ درصد دانشمندان و مهندسان شاغل ۲۷ عضو این اتحادیه را نیز زنان تشکیل می‌دهند.

همچنین درست نیمی از تکنسین‌های شاغل اروپایی زنان هستند.

داده‌های این نهاد رسمی اروپایی نشان می‌دهد در مجموع زنان سهمی ۴۶.۵ درصد از جمعیت شاغل بالای ۱۵ سال اتحادیه اروپا دارند که حضورشان در برخی حوزه‌های شغلی مانند امور دفتری، خدمات و فروش، همچنین مشاغل حرفه‌ای پررنگ‌تر از مردان است.

حضور زنان اروپایی در بخش‌هایی مانند کارگری صنایع، اپراتوری ماشین‌آلات یا حوزه مونتاژ دستگاه‌ها کم‌رنگ‌تر است، اما باز هم در این حوزه‌هایی که عمدتا کارهای مردانه قلمداد می‌شود نقش دارند؛ برای نمونه چهار درصد رانندگان کامیون‌های سنگین و اتوبوس‌ها در اتحادیه اروپا زنان هستند.

نکته دیگر نرخ بالای مشارکت اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. برای نمونه، بیش از سه چهارم کل افراد ۲۰ تا ۶۵ ساله در اتحادیه اروپا شاغل هستند و نرخ بیکاری شش درصد است. بقیه شهروندان جزو بخش غیرفعال جامعه هستند؛ یعنی نه شغل دارند و نه به دنبال شغل هستند.

برای مقایسه، داده‌های سال ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از ۶۴ میلیون شهروند بالای ۱۵ سال ایران، ۶۰ درصد غیرفعال هستند؛ یعنی عملا نه کاری دارند و نه دنبال کار هستند.

از بقیه این افراد، حدود ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل و ۲.۵ میلیون نفر بیکار وجود دارد که در عین حال جویای کار است.

همچنین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد نزدیک ۳۲ میلیون شهروند ایرانی را زنان بالای ۱۵ سال تشکیل می‌دهند، اما کمتر از ۱۱ درصد (۳.۴ میلیون نفر) این افراد صاحب شغل هستند و ۶۰۰ هزار زن نیز به دنبال شغل می‌گردند. سایر زنان بالای ۱۵ سال ایران کاملا غیرفعال هستند.