یادواره شهیدان فدایی/ رفیق نسرین پنجه شاهی - گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمیزنان فدایی که با حماسه سیاهکل به سازمان پیوستند، نسل تازه ای از مبارزان بودند که حتی دشمنان و دیکتاتورها در مقابل عزم و اراده آنان وادار به اعتراف شدند همان زنانی که در نبرد تا اخرین نفس می جنگیدند.
رفیق نسرین پنجه شاهی از جمله این زنان و متولد 1338 بود. او همراه با خواهرش سیمین پنجه شاهی دانش آموزانی برجسته و فعال و در ارتباط با رفیق پریدخت آیتی (غزال) به سازمان پیوستند
پس از ضربات جبران ناپذیر سال 1355 به سازمان، رفیق غزال در تلاش برای بازسازی ارتباطات افراد باقیمانده که در تداوم فعالیت سازمان حیاتی بود با خانه تیمی که رفیق نسرین هم در آن ساکن بود (در منطقه نارمک تهران) در ارتباط بود.
روز 10 فروردین 1356 این خانه در محاصره ماموران ساواک قرار می گیرد و رفقا برای شکستن محاصره مجبور به درگیری شدند. طی درگیری ان روز که ساعتها طول کشید رفقا غزال پریدخت آیتی (غزال)، عباس هوشمند و سیمین پنجه شاهی به شهادت می رسند.
خانواده پنجه شاهی از جمله شناخته شده ترین خانواده های سیاسی در دوران رژیمهای شاه و شیخ بود. مادر رفقا پنجه شاهی، زنده یاد بانو شمسی انصاری (مادر 5 فدایی شهید)، از جمله اعضای موثر «مادران خاوران» در دوران رژیم جمهوری اسلامی بود که در 21 بهمن سال 1379 در اثر ایست قلبی چشم از جهان فروبست .منبع: نبرد خلق شماره 436، یکشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۰ ـ ۲۱ مارس ۲۰۲۱