یادواره شهیدان فدایی/ رفیق احمد رضا شعاعی نائینی - گردآورنده : امیر ابراهیمی

فدایی شهید رفیق احمدرضا در سال 1355 در حالی که دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود که به خاطر فعالیت سیاسی و ارتباط با سازمان چریک های فدایی خلق ایران دستگیر شد و به یازده سال حبس محکوم شد.
فعالیتهای وی در زندانهای مشهد و تهران به طور پیاپی با گزارشهای امنیتی و محدودیت برای وی منجر می شد. بسیاری از چهره های سیاسی همبند این رفیق بودند که برخی از آنان پس از انقلاب کارگزار حکومت شدند.
از جمله فعالیتهای داخل زندان برگزاری مراسم به مناسبتهای مختلف و اجرای جلسات بحث و گفنگو بود که در گزارشهای ماموران زندان در آن موقع امده است. در یکی از گزارشها به آتِئیست شدن سه طلبه در زندان مشهد گردیده اشاره شده که موجب خشم و کینه مرتجعانی چون لاجوردی گردید.
رفیق احمد رضا در دی ماه 1362 بر سر یک قرار تشکیلاتی در شهرآرا تهران بازداشت شد و لاجوردی جلاد این رفیق را به شدت تحت شکنجه و آزار قرار داد.
ایستادگی و مقاومت رفیق احمدرضا منجر به از کار افتادن کلیه های وی گردید و شکنجه گران وی را برای دیالیز به بیمارستان منتقل کردند. رفیق هوشیارانه از بیمارستان به همسرش پیام داد که از کشور خارج شود و در آخرین ملاقات که خانواده او توانستند حضوری او را ببینند، رفیق اخمد رضا با نشان دادن دست و پای آسیب دیده خود، شکنجه وحشیانه خود را به خانواده اش اطلاع می دهد.
سرانجام در روز 28 شهریور 1364 رفیق احمد رضا شعاعی نائینی اعدام شد و جسدش را هم به خانواده اش تحویل ندادند.
یادش جاودان و نامش ماندگارمنبع: نبرد خلق شماره 441، دوشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۲۳ اوت ۲۰۲۱