یادواره شهیدان فدایی / شهید محمد (حمه) کسنزانی - گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی


فدایی شهید رفیق محمد (حمه) کسنزانی در سال 1338 در روستای کسنزان از توابع شهرستان سقز متولد شد. این روستا در نقطه ای صعب العبور و فقیر در کردستان قرار دارد. رفیق محمد برای تحصیل به سقز می رفت و تا دوم نظری درس خواند و پس از آن برای گذران امور زندگی مجبور به ترک تحصیل و یافتن شغل گردید.
همزمان با انقلاب بهمن 1357و ایجاد مقر سازمان در شهرستان سقز از جمله اولین فعالانی بود که در ستاد مستقر شد.
ایجاد کمیته های دهقانی و بعد هسته های مقاومت از جمله فعالیتهایی بود که با تلاش شبانه روزی رفقایی همچون حمه امکانپذیر گردید. در حملات پاسداران به کردستان که از اولین روزهای انقلاب انجام شد هسته های مقاومت نقش مهم و موثری داشتند.
در تعرض دوم به کردستان -نوروز 1359- که چهل روز طول کشید و مقاومت حماسی مردم سقز را رقم زد، رفیق محمد توانست در مسئولیت یک فرمانده نظامی، مورد اعتماد و حمایت مردم قرار گرفته و در عمل بدرخشد. وی پس از آن هم در کمیته نظامی بخش کردستان سازمان نقش مهمی داشت.
شامگاه پانزده مهر 1362 هنگام عبور پیشمرگان فدایی از جاده سقز- بانه، آنان به کمین پاسداران افتادند و رفیق محمد توانست همه پیشمرگان را به سلامت از کمین عبور داده و در آخرین لحظه توسط یک تک تیرانداز سپاه پاسداران مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسید.
یاد و نامش جاودان

توضیح:
در شماره 441 ماهنامه نبرد خلق، شرح کوتاهی پیرامون زندگی رفیق احمد رضا شعاعی نائینی
منتشر شد. در مورد فعالیت این رفیق این نکته را باید اضافه کرد که وی پس از انشعاب اکثریت و اقلیت به جناح چپ پیوست و پس از کنگره اول سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و تصویب مصوبهِ وحدت با جناج چپ، همراه با بخشی از اعضای جناح چپ به سچخفا پیوست.


منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۲، پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۱