یادواره شهیدان فدایی/ رفیق شاهرخ میثاقی - گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمیرفیق شاهرخ در سال 1335 در شهرستان تنکابن (شهسوار) متولد شد و پس از اتمام تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل به فیلیپین رفت.
در آن هنگام فعالیتهای دانشجویی همزمان با گسترش اعتراضات ضد سلطنتی تب و تاب بیشتری گرفته بود و تشکلهای دانشجویی متشکل و به مرور جهتهای خاص خود را پیدا می کردند. با به قدرت رسیدن خمینی، گروههای دانشجویی نیروهای مترقی در فیلیپین در یک طرف و گرایشات راست و حکومتیها در تقابل با آنها صف ارایی کردند.
رفیق شاهرخ میثاقی در صف هوادران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و همراه با هواداران مجاهدین خلق در دانشگاه اورتانیز مانیل، علیه سرکوب و اختناق تلاش می کردند و این موجب کینه و خشم مزدوران حکومت نسبت به آنان شد، تا اینکه در یک فرصت کوتاه در 24 دی ماه 1360 (14 ژانویه 1982) توانستند رفیق شاهرخ را با یک دوست دیگر که برای کارهای اداری از مرکز پلیس به خوابگاه خود باز می گشتند را در منطقه ای خلوت مورد حمله قرار داده و با قمه و ساطور مجروح کردند. رفیق شاهرخ بعد از رسیدن به مرکز پزشکی در مانیل پایتخت فیلیپین به دلیل عمق جراحات وارده بر ارگانهای داخلی بدن جان خود را از دست می دهد و دوست همراهش زنده می ماند.
رفیق شاهرخ میثاقی اولین شهید جنبش دانشجویی و اولین قربانی سیاست تروریستی رژیم در خارج از ایران است.
یادش و نامش جاودان

منبع: نبرد خلق شماره ۴۴۵، چهار شنبه ۱ دی ۱۴۰۰ - ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱
http://www.iran-nabard.com/N445/yadvareh%20445.htm