شهدای فدایی در مرداد ماه
رفقا: محمد صفاری آشتیانی ـ فرخ سپهری ـ مهدی فضیلت كلام ـ فرامرز شریفی ـ احمد زیبرم ـ فریدون شافعی ـ عباس جمشیدی رودباری ـ زین العابدین رشتچی ـ غلام رضا بانژاد ـ عبدالله سعیدی بیدختی - حسین الهیاری ـ جهانبخش پایداری ـ مرتضی (امیر) فاطمی ـ داریوش شافعیان ـ قدرت الله شاهین سخن ـ فرزاد صیامی ـ بهروز کتابی ـ سعیده کریمیان ـ گودرز همدانی ـ مهدی یوسفی کهل ـ حسن كهل ـ زهرا فرمانبردارـ حسین پور قنبری ـ محمد تقی ترابی ـ محمد رضا رمضانعلی ـ محمد عظیمی ـ محمد یزدانی ـ کامران اسماعیل زاده ـ هادی حسین زاده كرمانی ـ جواد كارشی ـ یوسف كیشی زاده ـ سعید میرشكاری ـ هرمز گرجی بیانی ـ ابوالقاسم رشوند سرداری ـ هامان شفیعی ـ محمد (محمود) یوسفی ـ حسین محمدی ـ بیژن مجنون ـ عبدالکریم عبدالله پور ـ سعید سلیمانی نژاد (زاده) ـ علی احمدی ـ عباس علی شریفیان ـ علی رضا قاسمیان ـ اسماعیل عابدی ـ غضنفر اسدی ـ جمیل اكبری آذر ـ ونداد ایمانی ـ مسعود جعفرپور ـ ابراهیم جلالی ـ عبدالرحیم (مجید) جلالی ـ شهرام خداپناهی ـ یحیی رجبی ـ محمد رفیعی ـ فرهاد سلیمانی ـ مهرداد گرانمایه - مهین ضیاشندی - آرامائيس داربيانس - مهدی صدیق پور – ناصر فضل الهی ـ نصرت الله کریمی – حالی حالی زاده - علی یاسری نشتمی - سعید سالاری ساردوئی - حسن منصوری - کتایون داده امیری - یعقوب مالنی - ایوب ملکی - عزیز محمد رحیمی- بهروز کتابی - آذرنوش مهدویان - یوسف منزه - اردشیر شیرین بخش - عبدالله لیجانی - محمدرسول عزیزیان ـ کاظم کازرونی ـ فیروز صدیقی ـ کریم ترابی – عبدالرضا ترابی - جمشید پورقاسمی ـ عبدالعظیم سرعتی – مینا ضامنیان - از سال 50 تاكنون در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع به دست مزدوران رژیمهای شاه و خمینی به شهادت رسیدند، یادشان گرامی باد

منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۳، شنبه اول مرداد 1401 - ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N453/shohada%20453.htm