عبور از همیشه - م. وحیدی (م. صبح)


به قیام آفرینان ایران زمین

اتحاد
مشعلی‌ست
تا از تاریکی عبور کنیم
رنگین کمان
در ما سفر می کند
نادیده ها
وزیدن گرفته ‌اند
ای خیابانهای شاد!
روشن ‌ترین سپیده ‌ها
بر باروتان نماز می‌ گزارد
قله ‌های سِتُرگ
با دستهاتان
گره خورده ‌اند
و خردترین شاخه
در زمستان
میوه می‌ دهد
زندگی
کنج دیوار
جوانه زده
و آوازش
مهمان کوچه‌ ها شده
شهر من
برخاسته ازخاکستر و خون
بال می‌ گشاید
و عبور از همیشه را
تجربه می‌کند

منبع: نبرد خلق شماره 456، یکشنبه اول آبان ۱۴۰۱ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۲
http://www.iran-nabard.com/N456/sher%20456%2001.htm