انجمن فیلم کوتاه ایران: جایی می‌ایستیم که مردم عزیز ایران ایستاده‌اند

بی بی سی
انجمن فیلم کوتاه ایران با انتشار بیانیه‌ای گفته است که کشته شدن کیان پیرفلک، کودک ۱۰ ساله و دهها کودک و نوجوان دراعتراضات حجت را بر آن‌ها تمام کرده است.

در این بیانیه با اشاره به این که فیلمسازان همواره با «خط قرمزهای» فراوان برای خلق آثارشان مواجه بوده اند، گفته که منع موضوعاتی از قبیل «کودک کشی و خشونت علیه کودکان» یکی از مهم ترین این موضوعات بوده که امروز به «هولناک‌ترین و عریان‌ترین شکل نه در فیلم‌ها که در کوچه و خیابان‌های شهرها» دیده می‌شود.

در بخشی دیگر ازاین بیانیه گفته شده که در تمام این سال‌ها، قوانین و بخشنامه‌های ریز و درشت را به نام حفظ حریم خانواده پذیرفتیم. اما اکنون که کودکان و نوجوانان را از دست می‌دهیم. و «حکومت» هیچ ارزشی برای هیچ جان و مالی قائل نیست، چگونه می‌توان به آن اعتماد کرد.

انجمن فیلم کوتاه در این بیانیه همچنین گفته «وقتی شما برای خواست ملت حاضر نیستید حتی یک قدم بردارید، ما گامی به پیش برمی داریم و از این پس درواقعیت زندگی وکار خواهیم کرد و جایی خواهیم ایستاد که مردم عزیز ایران ایستاده اند.»

کشته شدن شماری از کودکان و نوجوانان در اعتراضات اخیر با واکنش‌های شدیدی روبرو شده است.