شان پن در مراسم گلدن گلوب از مبارزات مردم ایران و «شجاعت» جوانان ایرانی ستایش کرد

بی بی سی
شان پن، بازیگر آمریکایی در مراسم اهدای جوایز سینمایی گولدن گلوب از جنبش زن زندگی آزادی در ایران و زنان افغانستان یاد و از «شجاعت» جوانان ایرانی ستایش کرده است.

به گفته او رویای برخورداری از آزادی یک کالای لوکس نیست و برای به دست آوردنش باید جنگید و فداکاری کرد.