شهدای فدایی در ماه اسفند


رفقا: رحیم سماعی - مهدی اسحاقی - علی اكبر صفایی فراهانی – غفور حسن پور اصیل - احمد فرهودی - جلیل انفرادی - اسكندر رحیمی - هادی فاضلی - اسماعیل معینی عراقی - شعاع الدین مشیدی - هادی بنده خدا لنگرودی - عباس دانش بهزادی – محمد علی محدث قندچی - هوشنگ نیری - ناصر صیف دلیل صفایی - مسعود احمدزاده - عباس مفتاحی - اسدالله مفتاحی - مجید احمدزاده - مهدی سوالانی - حمید توكلی - غلامرضا گلوی - بهمن آژنگ - سعید آریان - عبدالكریم حاجیان سه پله - مناف فلكی - علی رضا نابدل - یحیی امین نیا - جعفر اردبیلچی – محمد علی تقی زاده - اصغر عرب هریسی - اكبر مؤید - علی نقی آرش - حسن سركاری – مجتبی خرم آبادی – ابراهیم پور رضا خلیق - صبا بیژن زاده - بهنام امیری دوان - جمال‌ الدین سعیدی - هوشنگ پورکریمی دریاکناری - عبدالرضا كلانتر نیسانكی - احمد غلامیان لنگرودی (هادی) – محمد رضا بهكیش (کاظم) - یدالله گل مژده (نظام) - حمید آزادی - جعفر پنجه شاهی (خشایار) – محمد علی معتقد (امیر) - حشمت‌ الله شهبازی - جواد غفوریان - جلیل حواری نسب - فرزاد قائمی - سعید عقیقی - علی خلیقی - هوشنگ افبالی - عبدالرحیم صبوری - تیمور ستاری - منصور سعیدی - اقبال طاهرخو - بهاالدین نگهداری - خسرو قره داغی - سیروس خرده بین - قنبر پیشدست - ناصر نجم الدینی - داوود امیر احمدی - هاشم احمدزاده - شاپور تقربی - حمید رضوان – شهره صبوری - شهین احمدپور – علی رضا ظریفی بامیان چوبداری - یعقوب شکرالهی - محسن جبیان - فریبرز کشاورز - فرشید کشاورز - رضا حشمت زاده - مهشيد معتضد – امیر اصغرنژاد – فرامرز باقرپور - موسی مکاری - فرمان عظیمی - حميد آقاوردی زاده - غلامرضا باقری آق بابا - علی ‌رضا باقری - فریده یوسفی – غلام راستا - حسن پایدار – سهیل جهان ستان - فرهاد سلیمانی – علی فرهادی - قدرت الله مددی دارستانی - غلام کیانزاد - محمدرضا علی مددی - سعید سلیمانی - منوچهر ممیز – محمد حسن شریعتی - عباس زاده - کاووس گلابوند - سید پرویز لسان - علی (فرزاد) بیگلری – عباس چمازکنی - فریدون کهزادی – حسین چرخیان - قدرت الله ارجمندی – ابراهیم تولایی - محمد رضا راستی - رضا سیدالشهدایی - حشمت خداداد - منصور حبیبی زاده و .... طی سالهای 49 تا كنون در مبارزه علیه امپریالیسم و ارتجاع، در مبارزه علیه رژیمهای شاه و خمینی و برای تحقق دموكراسی و سوسیالیسم به شهادت رسیدند.

نبرد خلق، شماره ۴۶۱، دوشنبه اول اسفند ۱۴۰۱ - ۲۰ فوریه ۲۰۲۳

http://www.iran-nabard.com/N461/shohadai%20461.htm