سقوط آمار تماشاگران سینما از ۲۸ و نیم میلیون نفر در سال ۹۷ به ۱۳ و نیم میلیون در سال ۱۴۰۱

رادیوفردا
گزارش آماری مخاطبان فیلم‌های اکران‌شده در سال ۱۴۰۱ در سینماهای ایران نشان می‌دهد تنها حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در این سال به سینماها رفتند.

به‌گزارش ایسنا، سال ۱۴۰۱ حدود ۵۰ فیلم بر پرده سینماها رفتند که فیلم کمدی «انفرادی» با حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر پرتماشاگرترین فیلم این سال بود. دو فیلم دیگر پرتماشاگر این سال هم آثار کمدی بودند.

فروش فیلم‌ها از ابتدای آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» در اواخر شهریورماه کاهش چشمگیری پیدا کرد و تا پایان سال نتوانست به ارقام فروش در ماه مرداد برسد. در این میان تعداد مخاطبان ۱۰ فیلم اکران‌شده در این سال مجموعاً به ۱۰ هزار نفر هم نرسید.

آمار تماشاگران سینماها در سال ۱۴۰۱ با وجود افزایش نسبت به ارقام تعداد تماشاگران در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ همچنان کاهش چشمگیری در مقایسه با تعداد تماشاگران در سال‌‌های میانی دهه ۹۰ نشان می‌دهد.

سال ۱۳۹۷، ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۶ میلیون نفر در ایران به سینما رفته بودند.