توزیع امان نامه سفارت رژیم به پناهجویان ایرانی با همکاری سازمان امور پناهندگان ملل گرجستان -گزارشگر: صنم


سازمان امور پناهندگان ملل تفلیس به همراه و با همکاری نمایندگان حکومت اسلامی ایران در سفارت رژیم دیکتاتوری در گرجستان ماه آپریل 2023 بسته های غذایی را به همراه برگه های امان نامه در بین پناهندگان ساکن در کمپ حومه تفلیس منتشر کرده است .
در این امان نامه که به زبان انگلیسی و با آرم سفارت دیکتاتوری اسلامی ایران خطاب به پناهندگان ایرانی نوشته شده است آمده که : ما می دانیم که شرایط شما چگونه است ومایل هستیم که به شما کمک کنیم. از سازمان پناهندگان ملل گرجستان هم برای همکاری با ما وتوزیع این بسته ها سپاسگزارم .
شوربختانه سازمان امور پناهندگان ملل که کارش به ظاهر حراست از حقوق و سلامتی پناهجویان وپناهندگان است، به جای حمایت از پناهجویان اکنون نماینده حکومت کودک کش و دیکتاتور اسلامی ایران شده است و عامل دعوت به کمپ پناهندگان و شناسایی مستقیم آنان به حکومت اسلامی .
بد نیست پس از انتشار این خبر همراهی وهمکاری سازمان امور پناهندگان ملل تفلیس با حکومت آدم کش ایران ، اشاره ای به عدم توجه سازمان پناهندگان گرجستان به پناهجویان و وضعیت کنونی پناهندگان ایرانی در گرجستان شود : بسیاری از پناهندگان ایرانی با وجود داشتن مدارک و مستندات رسمی که حکایت از وضعیت خطرناک آنان در بازگشت به ایران دارد. از سوی وزارت مهاجرت گرجستان ترک خاک خورده اند و با یک دوره سرگرم کننده که سال ها طول می کشد آنها را به قول ایرانی ها پی نخود سیاه می فرستند.
پناهجوی بی پناه پس از سرگردانی مسیری را به نام شکایت از وزارت مهاجرت گرجستان باید طی کند و متاسفانه این پیگیری بیش از 6 و یا 7 سال ادامه دارد و تازه پس از چند بار زمان دادن برای تشکیل دادگاه تنها یک یا دوبار موفق به دیدن قاضی آن هم بدون سخنی با مراجعه کننده بلافاصله زمان را به فرصت دیگری موکل می کنند و البته قصه این جا تمام نمی شود باز هم باید پناهجو منتظر بماند و پس از رای قاضی دوباره به وزارت مهاجرت گرجستان ارجاع می شود و پس از آنجا دوباره به دادگاه و بازهم هم سرگردانی و بازهم دور تسلسل.
گرجستان ، سرزمینی که خود کار برای نیروهای انسانی اش ندارد و اکثر گرجی ها به کشورهای دیگر برای کار می روند . پناهجو اینجا هیچ امنیتی ندارد و پرونده او براحتی در اختیار نیروهای وابسته به حکومت اسلامی قرار می گیرد ؟ چگونه و به چه دلیلی سازمان امور پناهندگان ملل آنان را به کمپ پناهندگان برده است ؟
سفارت جمهوری اسلامی علاوه بر نفوذ بالای خود در بین ایرانیان ساکن در گرجستان دست به تهدید هم می زند و بارها افرادی را که فعالیت مدنی و اجتماعی علیه حکومت اسلامی داشته اند را تهدید به آدم ربایی و ..کرده است ....
در گرجستان ، قانون مرده است در گرجستان قانون معنا ندارد ، حتی برخی از افرادی که به این کشور می آیند بدون هیچ دلیلی ریجکت و ماده 18 یعنی فرد خطرناک به انان اطلاق می شود و به آن شخص با وجود سرمایه گذاری کلان در این کشور و با وجود تحصیل در این سرزمین و حتی با وجود خریداری خانه با هزینه بالا در این کشور او را ریجکت می کنند .
جای بسیار تاسف است برای سازمانی که هدف اش و آرمانش حمایت از انسان هاست اما در این جا گویی وظیفه اش معرفی انسان های بیگناه برای سپردن به دست حکومت جلاد و دیکتاتوری اسلامی ایران است.
گفتنی است: 31 فروردین 1402در روز عید فطر همین این بسته ها را با همین آرم و بسته با حضور نمایندگان رسمی دولت گرجستان به مسلمانان شیعه و سنی گرجستان داده است و باقیمانده آن را در اواسط ما آپریل 2023با همکاری و همراهی نمایندگان سازمان ملل در گرجستان به همراه یک امان نامه به پناهجویان داده است .