سازمان چریکهای فدایی خلق ایران: یک سال پس از شهادت ژینا، جنبش انقلابی ادامه دارد

شامگاه جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ که خبر قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی به رسانه ها راه یافت، زخمِ خشم و خروش مردم سر باز کرد، زنان و مردان آزادیخواه مقابل بیمارستان کسرا در تهران، آغاز راهی پرشکوه، راه رهایی و مسیر جنبش انقلابی را اعلام کردند.
۲۵ شهریور ۱۴۰۱، آغاز جنبشی انقلابی است که در جریان تلاطم آن شاهد صدها قیام، خیزش و حرکت بودیم. در شامگاه آن روز بود که شعار «مرگ بر دیكتاتور، مرگ بر خامنه‌ ای» در سراسر ایران و جهان طنین انداز شد. از آن هنگام تاکنون، مردم ایران و به ویژه تهیدستان شهر و روستا با پیشتازی زنان، با سراسر دادن این شعارها، دریافت پیام روز ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و پیام شهادت ژینا را اعلام می کنند.
حاکمان جبار و ستمگر و در راس آن خامنه ای برای مهار جنبشی که به طور گسترده آغاز شده بود، از تمام ظرفیتهای سرکوبگرانه خود استفاده کردند تا بگویند که «جمع شد». اما اکنون که در سالگرد آغاز جنبش انقلابی توده ای هستیم، خود حکومت هم اعتراف می کند که جنبش، قیام و انقلاب مهار شدنی نیست.
بگیر و ببندها و تقلای «پیشگیرانه» رژیم در این روزها نشان می دهد که جنبش «جمع» نشده و این رژیم است که در وحشت از برآمد گسترده توده ای در حال «جمع و جور» کردن خود است.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در آغاز دومین سال جنبش انقلابی از فراخوانها برای برگزاری تظاهرات، خیزش و شورش خیابانی در سراسر ایران، گردهماییها بر مزار شهیدان انقلاب به ویژه بر مزار مهسا، از اعتصاب عمومی و از سردادن شعار شبانه و... حمایت می کند.
فعالان و پشتیبانان سازمان ما از گردهماییهایی که در خارج از ایران با مرزیندی «شاه و شیخ» برگزار می شود، حمایت کرده و در حد توان خود در آن شرکت می کنند.

ما بی شمارانیم و برای سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه متحد و متشکل می شویم
مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر خامنه ای، زنده باد آزادی
نه سلطنت نه رهبری، آزادی و برابری

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳


پیوند زیر برای پیوستن به کانال تلگرام نبرد خلق
https://t.me/+O685vc8IUSR2G9NB