یادواره شهیدان فدایی/ فدایی شهید رفیق بهنام موحد - گردآوری و تنظیم: امیر ابراهیمی

رفیق بهنام موحد در سال ۱۳۳۴ در خانواده‌ای سیاسی در شهرضا متولد شد. در سال ۱۳۵۲، پس از پایان تحصیلات متوسطه، در رشته مهندسی برق وارد دانشگاه صنعتی شد و از همان ابتدای ورود به‌صف دانشجویان مبارز و انقلابی پیوست و فعالانه در اعتراضات دانشجوئی شرکت داشت.
به همین دلیل سه بار دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفت. با مقاومت رفیق بهنام، شکنجه گران ساوام نتوانستند در مورد روابط سیاسی او به اطلاعاتی دست یابند. آخرین بار در سال ۱۳۵۴ دستگیر و نزدیک به یک سال در زندان بود. پس از آزادی دوباره به «سچفخا» پیوست وزندگی مخفی را آغاز کرد.
ساواک شاه که به موقعیت این رفیق حساس بود به طور مداوم به دنبال پیدا کردن رد و نشانی از وی بود و سرانجام در دوم آبان ۱۳۵۶ در خیابان سی متری (خیابان کارگر) مورد شناسایی مزدوران ساواک قرار گرفت. رفیق بهنام فدائی ‌وار به مقابله برخاست و طی نبردی نابرابر براثر اصابت گلوله جان باخت.

منبع: نبرد خلق شماره ۴۶۹، دوشنبه یکم آبان ۱۴۰۲ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳
http://www.iran-nabard.com/N469/yadvareh%20469.htm

#نبرد_خلق
#جنگ_خبر
#رادیو_پیشگام
#گفتار_هفتگی
#ایران_نبرد

#@nabard_khalgh
#@radiopishgam