اجلاس میاندوره‌ یی شورای ملی مقاومت ایران در آستانه نمایش انتخابات رژیم ورشكستة آخوندی


دبیر خانه شورای ملی مقومت ایران
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۸ فوریه ۲۰۲۴


در آستانة نمایش انتخابات رژیم ورشكستة آخوندی، اجلاس میاندوره‌یی شورای ملی مقاومت در روزهای ۷ و ۸ اسفند ۱۴۰۲ با حضور خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدة شورا برای دوران انتقال حاكمیت به مردم ایران برگزار شد.
در نخستین روز اجلاس كه شماری از یاران شورا به عنوان ناظر در آن شركت داشتند، پس از اجرای جمعی سرود «ای ایران»، خانم رجوی در سخنان افتتاحیه خود یاد «شهیدان قیام و مقاومت ایران» را گرامی داشت و گفت: در سالی كه به پایان آن نزدیك می‌شویم خامنه‌ای با موج اعدام‌ها و جنگ‌افروزی كوشید در برابر قیام مردم ایران و جنبش مقاومت، سد ببندد. اما به یمن پیكار فداكارانة كانون‌های شورشی و فعالیت‌های جهانی مقاومت، جایگزین دموكراتیك از نظر سیاسی و اجتماعی جهش كرد.

خانم رجوی بار دیگر بر عزم جزم ملت و مقاومت در مورد تحریم سراسری نمایش انتخابات فاشیسم دینی تأكید كرد و افزود كه هم‌زمان با تحریم قاطع نمایش نامشروع انتخابات رژیم آخوندها، اعتصاب‌ها و اعتراض‌های معلمان، پرستاران، بازنشستگان، كارگران و كشاورزان ادامه دارد و رو آوردن رژیم به جنگ افروزی برای یافتن گریزگاهی از قیام و سرنگونی، فرجامی جز ناكامی برای ولایت خامنه‌ای نخواهد داشت و نهایتاً بازندة استراتژیك خواهد بود.
خانم رجوی خاطرنشان كرد تا جایی كه به مقاومت ایران و جبهة خلق برمی‌گردد از فردای ۳۰ خرداد به این سو برای نمایش‌های انتخاباتی این رژیم ذره‌یی مشروعیت قائل نبوده و آنها را ابزاری در دست حاكمان ستمگر برای ادامه حكومت‌شان می‌دانند و كاندیداهای آنرا خائنان به ایران و ایرانی می‌شناسند.
وی افزود: در قیام ۹۶ با اعلام پایان ماجرای اصلاح‌طلب اصول‌گرا، تاریخ مصرف اصلاحاتی‌ها در درون رژیم به پایان رسید و این بار هم خامنه‌ای كاندیداهای این باند را از دم تیغ شورای نگهبان گذراند. گسترش قیام و مقاومت، بحران‌های رژیم را به حدی تشدید كرده كه خامنه‌ای ناگزیر بخش‌های قابل توجهی از باند خودش را هم با ”خالص‌سازی“ سلاخی كرده است.خامنه‌ای حتی روحانی رئیس جمهور هشت ساله و مهره امنیتی چهل ساله رژیم را رد صلاحیت كرد. اما از سوی دیگر پی‌در‌پی خواستار شركت نیروهای ولاییش در نمایش انتخابات می‌شود. این تقلای شیادانه آب در هاون كوبیدن است.
خامنه‌ای می‌خواهد رژیم را با انقباض هر چه بیشتر و با سركوب اقشار مختلف مردم، از آتش قیام و مقاومت حفظ كند.جنگ‌افروزی برای حفظ نظام كه خمینی آن را ”نعمت الهی“ توصیف می‌كرد، رسم دیرین رژیم ولایت فقیه است. اما این بار ”سر مار“ به سنگ خواهد خورد. همچنین خنجر ‌زدنها و خیانت‌های رژیم به مردم و دولت فلسطین و سازمان آزادیبخش تازگی ندارد و سابقة آن از زمان عرفات رهبر تاریخی فلسطین عیان بود و ما آن را از زبان عرفات فقید هم شنیدیم.
اجلاس شورا، رویارویی فشردة مقاومت و دیكتاتوری آخوندی و شعبده انتخابات خامنه ای برای مجلس و خبرگان ارتجاع را مورد بحث قرار داد و آن را رسواترین نمونه در تاریخچه رژیم كه با مشت محكم تحریم روبرو شده است، توصیف كرد.
اعضای شورا گفتند خامنه‌ای با جنگ افروزی در منطقه و دجالگری پیرامون مسأله فلسطین می‌خواهد هم در برابر قیام سد ببندد و هم یكدست ‌سازی نظام را كه دوسال پیش با برگماری رئیسی شروع كرد، با خالص سازی مجلس و خبرگانش تكمیل كند. این حكومت، هیچ راه‌حلی برای غلبه یا مهار جنبش مقاومت و خیزش‌های مردم به ستوه آمده ندارد. فرجام راهكار یك‌دست سازی و خالص سازی نیز با شكست همه جانبة دولت رئیسی بارز شده و هیچ فرصت و امكانی برای نجات نظام از طریق مانور و شبه اصلاحات متصور نیست. جنگ افروزی و بازی شیادانة با آرمان فلسطین برای كسب هژمونی در منطقه،‌ لقمه ‌یی نیست كه از گلوی خلیفه درمانده پایین برود.

اعضای شورا در همین مبحث، موضعگیری مسئول شورا در ۱۵ مهرگذشته را مورد تأكید قرار دادند. آقای رجوی درهمان روز شروع بحران اعلام كرد: « هر كس كه در خاورمیانه صلح می‌خواهد باید " سر مار" را كه همانا فاشیسم دینی حاكم در تهران است، هدف قرار دهد و در موضوع فلسطین نیز از رئیس محمود عباس ریاست دولت فلسطین و سازمان الفتح و خواست‌های برحق آنها در مورد مردم فلسطین حمایت كامل و جامع به‌عمل بیاورد».

مسئول شورا در بحبوحة كرونا در اول خرداد ۱۴۰۰ نیز اعلام كرد: «خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ‌افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف كند بایستی در كرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم به‌پاخاسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجاع اكنون با اطمینان از بی‌عملی اروپا و آمریكا و این‌كه قیمت چندانی نخواهد پرداخت، یابوی ولایت می‌تازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند. اما آتش قیام با ارتش گرسنگان از زیر خاكسترهای كرونا شعله خواهد كشید. انقلاب دموكراتیك و سرنگونی فاشیسم دینی در ایران لازمة صلح در این منطقه از جهان است».
اجلاس شورا نتیجه گرفت كه ۵ ماه پس از جنگ پر فاجعه، هم پیامدهای خطرناك مماشات با دیكتاتوری مذهبی و تروریستی آشكار شده و هم درستی مواضع مقاومت ایران و فراخوان بین‌المللی خانم رجوی به اثبات رسیده است. در فراخوان بین‌المللی مقاومت ایران چهار خواسته مهم اعلام شده است :
نام‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران اهرم اصلی سركوب مردم ایران و صدور جنگ افروزی و تروریسم توسط كشورهای عضو اتحادیه اروپا و اخراج ایادی و مزدوران رژیم از آن كشورها
به كار گرفتن مكانیزم ماشه در قطعنامه ۲۲۳۱ و فعال كردن مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد در ارتباط با پروژه های اتمی رژیم
قرار دادن رژیم آخوندها به عنوان تهدید اصلی صلح و آرامش در جهان كنونی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد
به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و جوانان قیام آفرین و كانون‌های شورشی با سپاه پاسداران برای سرنگونی رژیم

اجلاس شورا به كانون‌های شورشی كه در این روزها كارزار علیه نمایش انتخاباتی و برچیدن بساط ننگین غصب حق حاكمیت ملت ایران را در سراسر میهن اشغال شده برپا كرده اند، درود فرستاد و با بررسی بحران‌هایی كه سراسر رژیم را فراگرفته است، تأكید كرد خوشبختانه عامل تغییر در ایران وجود دارد و آن برآمد شرایط انقلابی جامعه ایران است. پروسه جنبش انقلابی، فعالیت پیشتازان انقلابی و در محور آن كانون‌های شورشی، فعالیت‌های شورای ملی مقاومت و گروهها و ایرانیان آزادیخواه در داخل و خارج ایران، همراه با تشدید تضاد درون هرم قدرت، می‌تواند تعادل را به سود انقلاب ایران برهم زند. این همان جنگ تركیبی است كه خامنه ای آگاهانه آن را با زبان معكوس، به دشمنان خارجی نسبت می‌دهد.

اجلاس شورا بر آن بود كه انقلاب و سرنگونی رژیم ولایت فقیه، كم هزینه‌ترین راه برای رهایی مردم ایران و خلق‌های خاورمیانه از بنیادگرایی اسلامی است.
اعضای شورا با قدردانی از مسئول شورا به خاطر پیام‌ها و راهگشایی‌های او در هدایت ماهرانة كشتی مقاومت در اقیانوس متلاطم سیاست و در مقابله با توطئه های رژیم و راه حل‌ها و آلترناتیوهای ارتجاعی و استعماری گفتند: امروز شكست و از هم پاشیدن این راه حل‌ها و ائتلاف‌ها و شبه ائتلاف‌های ساخته و پرداختة ارتجاع و استعمار را به چشم می‌بینیم.
اجلاس شورا به دكتر آلخو ویدال كوادراس كه به طرز شگفت‌انگیز از تروریسم وحشی و افسارگسیخته آخوندها نجات یافت، ادای احترام كرد و خاطرنشان كرد اتحادیه اروپا باید در این خصوص پاسخ شایسته‌یی به رژیم بدهد. اجلاس شورا به اتحادیه اروپا هشدار داد كه محاكمه بیش از ۱۰۰ تن از مجاهدین و اعضای شورا در قضائیه جلادان زمینه‌سازی و هموار كردن راه برای تروریسم بیش از پیش است. ترور دكتر كاظم رجوی در ژنو، محمد حسین نقدی در رم ، زهرا رجبی و علی مرادی در استانبول ، محمدحسن ارباب در كراچی، طرح بمب‌گذاری در ویلپنت، دو نوبت حمله مسلحانه به ساختمان پشتیبانان شورا در شمال پاریس و به آتش كشیدن دفتر نمایندگی شورا در برلین، شواهد گویای همین حقیقت است.
اعضای شورا این درجه از درماندگی و تقلای جنون‌آمیز دشمن در برابر مقاومت را، یك سال پس از ناكامی تلاش‌های ارتجاعی استعماری و ترفندهای ساواكی سپاهی علیه آلترناتیو دموكراتیك، گواه ارتقا و جهش مقاومت با مرزبندی ”نه شاه نه شیخ“ و حاكی از استحكام یگانه آلترناتیو دموكراتیك ارزیابی كردند كه ترس رژیم از سرنگونی محتوم را نشان می‌دهد.
حمایت ۳۱ اكثریت پارلمانی و بیش از ۴ هزار پارلمانتر و ۱۲۵ تن رهبران پیشین كشورها و ۷۵ برنده جایزه نوبل از طرح ۱۰ ماده‌یی خانم رجوی كه شورا در بیانیه‌های سالانه خود مورد تأكید قرار می‌دهد، یك گواهی جهانی و تاریخی به حقانیت مقاومت ایران و بیانگر پیروزی جمهوری دموكراتیك در ایران آزاد است.
شورای ملی مقاومت ایران ۴۳ سال است كه برای یك جمهوری دموكراتیك بر اساس جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری برای ملیت‌های ستم‌زده با تمام قوا جنگیده و خون داده است و تا پیروزی نهایی انقلاب دموكراتیك ایران ادامه خواهد داد.