نامه به آقای جاوید رحمان در مورد تخریب گورستان خاوران

آقای جاوید رحمان،
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهور اسلامی ا یران

ما “دادخواهان ایران” بدین وسیله وضعیت نگران کننده ای که در آرامستان “خاوران”در حال وقوع است را به اطلاع شما میرسانیم و از شما برای رسیدگی به موارد نقض مداوم حقوق بشر علیه خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان جنایات درخواست کمک فوری می کنیم.
گزارش های اخیر نشان دهنده تشدید نگران کننده اقدامات مقامات ایرانی از جمله تخریب گورهای شهروندان بهایی و حفر تعداد زیادی گور جدید در گورستان “خاوران” را نشان می دهد. این هتک حرمت به گورهای جمعی و فردی واقع در “خاوران” برای خانواده های قربانیانی که خواهان احترام به کرامت انسانی عزیزان خود هستند، بسیار ناراحت کننده است. علاوه بر این، ما به شدت نگران ممانعت از حضور خانواده ها و انجام مراسم های مرسوم برای عزیزانشان در گورستان خاوران هستیم.
روز جمعه ۲۴ اسفند، نیروهای امنیتی مانع از حضور خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۱۹۸۰ و کشتار تابستان ۱۹۸۸شدند و از حق آنها برای عزاداری و گرامیداشت یاد عزیزانشان محروم شدند. شاهدان عینی مواردی را گزارش کرده اند که نیروهای امنیتی رژیم از افرادی که قصد ورود به گورستان “خاوران” را داشتند، درخواست کارت شناسایی کرده اند.
این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر از جمله حق آزادی مذهب، سوگواری و اجتماعات مسالمت آمیز است. خانواده‌های قربانیان در معرض ارعاب، آزار و اذیت مستمر قرار می‌گیرند که آسیب روانی و رنج آنان را را افزایش می‌دهد.
به عنوان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از شما میخواهیم که فورا در این مورد مداخله کرده و اقدامات قاطعی را برای رسیدگی به این نقض های فاحش حقوق بشر انجام دهید.
به طور خاص از شما تقاضا داریم که :
۱. تحقیقات فوری و کامل در مورد تخریب گورها و حفر گورهای جدید در گورستان خاوران انجام شود و مسئولین را در قبال اقدامات خود پاسخگو کنید.
۲. از مقامات ایرانی بخواهید که به هرگونه آزار و اذیت، ارعاب و مانع تراشی علیه خانواده های زندانیان سیاسی و قربانیان جنایات پایان دهند و حقوق آنها برای عزاداری و گرامیداشت یاد عزیزانشان را محترم بشمارند.
۳. فراخوان برای حمایت از اقلیت های مذهبی، از جمله جامعه بهایی، و تضمین حق آنها برای انجام مراسم مذهبی و دفن اموات بر اساس اعتقادات مذهبی خود بدون مداخله یا تبعیض.
۴. دولت ایران را تحت فشار قرار دهید تا به تعهدات بین المللی خود تحت معاهدات و کنوانسیون های حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی احترام بگذارد.
وضعیت آرامستان خاوران را که نیاز فوری به بررسی و اقدام بین المللی برای رسیدگی به نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم ایران دارد را تاکید و در اولویت قرار دهند.
ما همچنین از شما درخواست می کنیم که از دستورات و نفوذ خود برای ایجاد تغییرات مثبت، تضمین عدالت و پاسخگویی به وضعیت قربانیان و خانواده های آنها استفاده کنید. س
با تشکر فراوان از توجه شما به این موضوع.
ما منتظر اقدامات سریع و موثر شما هستیم.

“دادخواهان ایران”
تاریخ: ۱۶ مارچ ۲۰۲۴