یادواره شهیدان فدایی در ماه اسفند/ رفیق عباسعلی هوشمند - گردآوری و تنظیم امیر ابراهیمی

رفیق عباسعلی هوشمند متولد 1329 هنگامی‌که به دوران سربازی به عنوان سپاه دانش می گذراند، با رفیق امیر پرویز پویان آشنا شد.
در تابستان ١٣٤٨ از طریق پویان با رفقا عباس مفتاحی، بهمنن آژنگ و حمید توکلی آشنا شد و
در سفری که رفیق پویان به تبریز داشت، عباس هوشمند نیز همراه وی بود و با رفیق بهروز دهقانی و رفقای تبریز آشنا شد.
در این زمان رفیق عباس هوشمند به فعالیتهای سیاسی خود در کنار رفقای فعال ادامه داد، تا اینکه در سال ١٣٥٠ به اتهام فعالیت سیاسی دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفت ولی از آنجائی‌که روابط تشکیلاتی‌ اش برای ساواک مشخص نشده بود، به سه سال زندان محکوم شد.
پس از آزادی مجددا با سازمان تماس گرفت و از سال ١٣٥٥ زندگی مخفی خود را آغاز کرد.
پس از ضربات سال ١٣٥٥ مجددا ارتباط رفیق با سازمان قطع شد. پس از برقراری دوباره ارتباط، ابتدا در مشهد سازماندهی شد ولی بعدا به تهران برگشت و در تیمی که رفیق غزال آیتی مسئولیت آن را داشت سازماندهی گردید.
روز دهم فروردین سال ١٣۵۶ مزدوران کمیته مشترک به دنبال کسب اطلاعاتی به کنترل یک خانه در خیابان مدائن نارمک پرداخت. رفیق عباس هوشمند و سه رفیق دیگر همراه وی، رفقا غزال آیتی، سیمین و نسرین پنجه شاهی هنگام خارج شدن از آن مورد تهاجم نیروهای سرکوبگر قرار می گیرند. رفقا برای شکستن محاصره درگیر می‌ شوند و در یک نبرد نابرابر، رفیق عباس هوشمند همراه با سه رفیق به شهادت می رسند.
نام و یادشان جاویدان

منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۵، چهار شنبه 1 فروردین ۱۴۰۳ - ۲۰ مارس ۲۰۲۴
http://www.iran-nabard.com/N475/yadvareh%20475.htm